70104141
Эрэмблэх :
GSM Дохиолол (Bluetooth)
350000 + НӨАТ
GSM Дохиолол (Хар)
250000 + НӨАТ
Утасгүй утаа мэдрэгч
45000 + НӨАТ
Утасгүй хөдөлгөөн мэдрэгч
25000 + НӨАТ
GSM Дохиолол
200000 + НӨАТ