70104141
Эрэмблэх :
Лед түрээс
100000 + НӨАТ
Түрээсийн лэд
25000 + НӨАТ
1002x72 Цаг уур
1 + НӨАТ
650x72 8 шарга
1 + НӨАТ
1162x56 Их Майдар
1 + НӨАТ
LED урсдаг самбар 24х296
579000 + НӨАТ
LED урсдаг самбар 40х296
1034000 + НӨАТ