70104141

GSM Дохиолол


ҮНЭ : 280000 + НӨАТ

24н цагийн хамгаалалтын дохиолол таны утсанд мэдээлнэ.

Иж бүрдэлд:

  • Үндсэн дохиолол      - 1ш
  • Алсын удирдлага      - 2ш
  • Дуут дохио Siren        - 1ш
  • Хөдөлгөөн мэдрэгч  - 1ш
  • Тог бууруулагч            -1ш

Холбогдох мэдрэгчүүд

  • Хөдөлгөөн мэдрэгч
  • Утаа мэдрэгч
  • Gas мэдрэгч
  • Ус мэдрэгч
GSM Дохиолол (Bluetooth)
ҮНЭ : 350000
GSM Дохиолол (Хар)
ҮНЭ : 250000
Утасгүй утаа мэдрэгч
ҮНЭ : 45000
Утасгүй хөдөлгөөн мэдрэгч
ҮНЭ : 30000
GSM Дохиолол
ҮНЭ : 280000